TÔI CÓ THỂ THUÊ THỜI HẠN BAO LÂU?

Thời hạn ít nhất là 01-tháng.

TÔI RA VÀO KHO NHƯ THẾ NÀO?

Sau khi đã đặt và thanh toán thuê gian kho Bạn mong muốn, Bạn sẽ nhận được 01 thẻ từ để ra vào toà kho bất cứ lúc nào trong giờ hoạt động. Bạn sẽ tự trang bị thêm 01 khoá cửa để khoá gian kho của riêng Bạn. Bạn có thể mua khóa cửa mới chưa sử dụng tại văn phòng của Vbox nếu cần.

TÔI CÓ THỂ ĐẾN XEM KHO VÀ CHỌN GIAN KHO PHÙ HỢP KHÔNG?

Dĩ nhiên. Bạn hãy liên hệ với V-Box để đặt hẹn giờ phù hợp với nhân viên của V-Box.

V-BOX CÓ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ KHÔNG?

Bạn có thể tự  sắp xếp dịch vụ vận chuyền cho hàng hoá của Bạn, hoặc đặt dịch vụ này qua đội ngũ vận chuyền với V-Box. Dịch vụ vận chuyền (có tính phí) V-Box áp dụng cho tất cả các loại hàng hoá lưu kho, từ thùng hàng tới đồ đạc gia đình. Liên hệ ngay với chúng tôi.

V-BOX CÓ CUNG CẤP HOÁ ĐƠN TÀI CHÍNH KHÔNG?

V-Box sẽ xuất hoá đơn tài chính hợp lệ có ghi tiền thuế và thông tin khách hàng đầy đủ.Bạn có thể làm việc trực tiếp với nhân viên V-Box tại kho để sắp xếp nhận tất cả các giấy tờ & hoá đơn đầy đủ nhé.

TÔI THANH TOÁN CHO TIỀN THUÊ GIAN KHO THẾ NÀO?

V-Box áp dụng các phương thức  thanh toán linh hoạt như: chuyển khoản, tiền mặt, cà thẻ tín dụng tại chổ hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng trên website.  Hoá đơn và biên nhận sẽ được cung cấp cho mọi thanh toán.

TÔI THUÊ NHIỀU GIAN ĐƯỢC KHÔNG?

Chúng tôi có thể sắp xếp nhiều gian tiện lợi nhất cho nhu cầu của Bạn. Hãy liên hệ V-Box để tìm hiểu thêm.

ĐIỀU KIỆN THUÊ KHO TỰ QUẢN VÀ NHỮNG HÀNG HOÁ NÀO CẤM LƯU?

Thời gian thuê tối thiểu là 1 tháng. Chúng tôi tiếp nhận hầu hết các loại hàng hoá, ngoại trừ các loại dễ bắt cháy (pháo bông, pin sạc, hoá chất). Nếu có thắc mắc, xin hãy liên lạc với nhân viên kinh doanh của chúng tôi để biết thêm thông tin.