shape 6
 
image 3 4 1

Giảm 25% cho Tháng Thuê Đầu Tiên

Không yêu cầu thời gian thuê tối thiểu. Chỉ dành cho Khách hàng mới.

Giảm 25% chỉ dành cho tháng thuê đầu tiên.

Không áp dụng cùng với các khuyến mãi khác.

Điều khoản và điều khoản sẽ áp dụng.

Mã: YTRTH-2

Hãy Gọi Ngay hoặc chọn mục "Cần Báo Giá":

dddd

Miễn Phí 1 Tháng Tiền Thuê Kho!

Tối thiểu 3 tháng thuê (miễn phí tháng thứ 3). Chỉ áp dụng cho Khách Hàng Mới.

Yêu cầu thanh toán trước.

Không áp dụng cùng với các khuyến mãi khác.

Điều khoản và điều khoản sẽ áp dụng.

Mã: UYSIH-9

Hãy Gọi Ngay hoặc chọn mục "Cần Báo Giá"

fffff

Miễn Phí 2 Tháng Tiền Thuê Kho!

Tối thiểu 12 tháng thuê (miễn phí tháng thứ 11 và 12). Chỉ áp dụng cho Khách Hàng Mới.

Thanh toán trước theo quý.

Không áp dụng cùng với các khuyến mãi khác.

Điều khoản và điều khoản sẽ áp dụng.

Mã: LKHYU-6

Hãy Gọi Ngay hoặc chọn mục "Cần Báo Giá"

280038528 157096750106902 1923616359514190164 n
280478467 157096746773569 1606886479468558692 n
280093536 157096753440235 2114165818298053438 n