CHỌN KÍCH THƯỚC KHO CẦN THUÊ

Không rõ cần chọn kích cỡ nào? Vui lòng tham khảo các kích thước dưới đây và bấm nút ‘Cần Báo Giá’. Team V-Box sẽ liên lạc lại ngay để tư vấn kho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của Quý khách!

Small Unit Grey for Web

Kho Mini Cho Thuê Nhỏ

Small Unit Grey for Web

Thông Tin Về Kho:

Kích thước (tuỳ vào tình trạng trống):

Medium Unit Grey for Web

Kho Cho Thuê Cỡ Trung Bình

Medium Unit Grey for Web

Thông Tin Về Kho:

Kích thước (tuỳ vào tình trạng trống):

Large Unit Grey for Web

Kho Cho Thuê Cỡ Lớn

Large Unit Grey for Web

Thông Tin Về Kho:

Kích Thước (tuỳ vào tình trạng trống):

Custom Unit Grey for Web

Kho Theo Yêu Cầu

Custom Unit Grey for Web

Thông Tin Về Kho:

Kích Thước (tuỳ vào tình trạng trống)